1. صفحه نخست
  2. selfi20

دسته: selfi20

مرض

مرض

[embed]https://unescotech.org/wp-content/uploads/gravity_forms/18-eada97859a04c2b02f16fd80c4255df8/2021/11/%D9%85%D8%B1%D8%B6.mp4[/embed] کارگردان: دانیال اسلامی در بخش آرای مردمی به این اثر رای می‌دهم:

ادامه مطلب
لکوموتیوران

لکوموتیوران

کارگردان: محمد حسین صفری [embed]https://unescotech.org/wp-content/uploads/gravity_forms/18-eada97859a04c2b02f16fd80c4255df8/2021/11/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C.mp4[/embed] در بخش آرای مردمی به این اثر رای می‌دهم:

ادامه مطلب