عنوان مقاله: عدم اطمینان نقد شوندگی رمز ارزهای مجازی دررابطه با تحریم ها

 
عدم اطمینان نقد شوندگی رمز ارزهای مجازی دررابطه با تحریم ها

سال انتشار: ۱۴۰۰

زبان مقاله : فارسی

نام نویسندگان مقاله: فرهاد زند

تعداد صفحات مقاله : ۱۲ صفحه 

مشخصات نویسندگان مقاله : فرهاد زند – دانشجوی دکتری اقتصاد گرایش پولی دانشگاه شیراز

چکیده مقاله: 

یک مزیت جذاب و مهم ارز دیجیتال، ناشناس بودن آن است. بدین جهت در شرایط تحریمی و عدم امکان تبادلات مالی با ارز¬های رسمی، استفاده از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می¬تواند جایگزین مناسبی تلقی گردد. اجرای این مهم بدون در نظر گرفتن ریسک¬های مترتب بر بازارهای مجازی از جمله بازار ارز¬های مجازی می¬تواند خطرناک باشد. این پژوهش سعی در تشریح اینگونه ریسک¬ها با تمرکز بر ریسک عدم اطمینان نقد شوندگی و ریزساختار بازار بیت کوین دررابطه با تحریم¬ها دارد.

 

واژگان کلیدی: بیت کوین، تحریم، عدم اطمینان نقدشوندگی.