معرفی باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران یک مجموعه بین المللی در حوزه علم، نوآوری و فناوری است که زیر نظر کمیسیون ملی یونسکو ایران و شبکه فدراسیون جهانی باشگاه های یونسکو فعالیت می کند.

این باشگاه از مهرماه سال ۱۳۹۹ شمسی به همت تعدادی از جوانان نخبه ایران فعالیت خود را آغاز کرده است تا با به کارگیری فاکتورهای مهم خلاقانه و نوآورانه در تمامی حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی، به عنوان یک شبکه بین المللی، برای علاقمندان و نخبگان مسیر تبدیل محصولات حوزه نوآوری و فناوری را به فرصت های کاربردی و تجاری هموار کند.

ما بر این باوریم که با بومی سازی و تجاری سازی، می توانیم دستاوردهای نوین را در مسیر تعالی و ارتقای منافع ملی بکار برده و با حمایت از استعدادها و تبدیل سرمایه های بالقوه به بالفعل، بیش از پیش مسیر رشد و تعالی کشور را به چشم ببینیم.

 

اهداف باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران در یک فضای بکر بین المللی با ۴ هدف مهم زیر به دنبال تعالی دانش و حمایت از نخبگان است:

 • شناسایی و توسعه ظرفیت های نوآورانه ایران و جهان
 • ایجاد ارتباط بین المللی با مراکز خلاقیت، نوآوری و فناوری در دنیا
 • ارتقای سطح دانش بومی و محلی در حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • کمک به تجاری سازی و هدایت طرح های نوآورانه و خلاقانه

 

حوزه های فعالیت باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران با هدف تمرکز بر استفاده از فناوری های نوآورانه برای حل نیازهای کشور و پاسخگویی به چالش های توسعه پایدار و با تکیه بر دانش متخصصان و نخبگان ایرانی در سراسر جهان، در حوزه های زیر طراحی شده است:

 • بلاک چین
 • هوش مصنوعی
 • اینترنت اشیا
 • فین تک
 • فناوری اطلاعات
 • تکونولوژی های حوزه سلامت

 

رویکرد کلی فعالیت های باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

 • آموزش در زمینه تکنیک ها و روش های نوین حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • ایجاد ارتباط موثر با شبکه های بین المللی، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی حوزه های خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • تحقیق و پژوهش در حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • بکارگیری خلاقیت، نوآوری و فناوری در حوزه های علمی، آموزشی و فرهنگی
 • ایجاد بستری مناسب برای تبدیل محصولات حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری به فرصت های کاربردی و تجاری
 • بومی سازی و تجاری سازی دستاوردهای خلاقیت، نوآوری و فناوری در راستای ارتقای منافع ملی
 • کمک به تجاری سازی و هدایت طرح های نوآورانه و خلاقانه
 • برگزاری سمینار، همایش، جشنواره و دوره های آموزشی داخلی و بین المللی
 • برگزاری تست ها و آزمون های خلاقیت و استعدادیابی
 • پرورش خلاقیت و نوآوری در استعدادها و حمایت از آنها
 • ارزیابی و ارزش گذاری ایده ها و تایید مراکز مرتبط با حوزه های نوآوری و فناوری

 

رویکرد جزیی فعالیت های باشگاه نوآوری و فناوری یونسکو_ایران

 • کمک و ارتقای دانش و آگاهی از طریق شبکه جهانی
 • رصد مبانی خلاقیت، نوآوری و فناوری در جهان و بومی سازی آن بر اساس الگوی ایرانی_اسلامی پیشرفت
 • تمرکز بر آموزش و پژوهش و تقویت خلاقیت
 • حضور در مجامع بین المللی در حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش ها و نشست های تخصصی حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • تمرکز بر استارتاپ ها و هدایت آنان
 • شناسایی و توسعه ظرفیت های نوآورانه ایران و جهان
 • ارتقای سطح دانش بومی و محلی در حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • آموزش در زمینه تکنیک ها و روش های نوین حوزه خلاقیت، نوآوری و فناوری
 • ایجاد زمینه های کارآفرینی
 • ارائه خدمات مشاوره ای
 • آسیب ‌شناسی و معرفی آسیب های اجتماعی در جهت بهبود فرآیند کشف و پرورش استعداد و خلاقیت
 • توسعه فرهنگی برای ایجاد روح خلاقیت، نوآوری و فناوری در سطح جامعه و گسترش باورهای رفتاری کودک محور با تمرکز بر رشد قابلیت ها
 • ارائه بورس های حمایتی
 • توجه و تاکید بر استعدادها و نوآوری های کودکان و رشد جنبه های خلاقانه کودکان
 • کشف استعدادهای نوظهور و درخشان
 • هماهنگی و انجام فعالیت های مختلف یکپارچه در بخش های دولتی و غیر دولتی در حوزه کودکان
 • انجام فعالیت هایی با محوریت ایجاد شور و نشاط کودکانه در جامعه